การฝากเงิน
โอนเข้า
ชื่อ สถานะ ธนาคาร เงิน วันที่
{{dataDeposit.CustomerName}} {{dataDeposit.CreditActionStatus }} {{dataDeposit.Bank_NameT}} xxx.xx {{dataDeposit.ActionDate}}
การจ่ายเงิน
แจ้งถอน
ชื่อ สถานะ ธนาคาร เงิน วันที่
{{dataWithdraw.CustomerName}} {{dataWithdraw.CreditActionStatus }} {{dataWithdraw.Bank_NameT}} {{dataWithdraw.Money_Action}} {{dataWithdraw.ActionDate}}
ผล หวย หุ้น
เลขที่ออก วันที่ {{pageProperty.DateNow}}
รอบ 3บน 2บน 2ล่าง
{{dataBingo.Lotto_Round}} {{dataBingo.ThreeUp }} {{dataBingo.TwoUp}} {{dataBingo.TwoDown}}